Avatar 2.0.6 Auto Farm ZX 2.2
-Giới thiệu:
- Chăm sóc chia làm 5 loại.
- Auto farm 2s xong
- Mod Auto chat
- Mod Auto kiss
- Mod Chuyển nv
- Mod Đăng Xuất
- Mod Auto Farm mini
- Mod Auto Click phím #
- Đóng băng mũi tên câu cá giúp hỗ trợ câu cá.
- Mod mini Farm (Thu nhỏ nông trại lại cho dễ làm việc)
- Mod speed tốc độ vừa phải Hình ảnh :
+ Mod mini farm
+ Menu Auto Farm nhanh gọn
+ Menu Auto chat và auto kiss.
P/s: Đây là Avatar 206 Premium zx2.2 cho ae cày xu rất tiện lợi